Wallplay

Prototypen består af en væg eller mur, som på hver side fungerer som en touchskærm. På hver skærm er der aktiviteter, i form af et spil med et historisk perspektiv. Hver skærm indeholder ét spil og alle skærme indeholder forskellige spil. For at øge motivationen vil der indgå et konkurrenceelement i form af et ratingsystem. På hver skærm vises de tre højeste score, både i det spil der er på den pågældende skærm, men også de tre højeste score der er i alle spillene rundt omkring på volden. For at brede målgruppen ud vil der være mulighed for valg af tre sværhedsgrader. Nem, middel og svær. Tanken er at disse skærme skal placeres forskellige steder på Fredericia Vold.

For at besvare hovedspørgsmålet, “Hvordan tiltrækkes flere besøgende til Fredericia Vold og hvordan gives den bedst mulige oplevelse så der skabes motivation til at besøge stedet igen?” er målgruppevalget et nødvendigt emne at berøre. Målgruppen er nemlig først og fremmest valgt på baggrund af netop dette spørgsmål.  For at tiltrække flere besøgende blev der i denne henseende set på hvorledes andre typer af mennesker, som måske ellers ikke ville have den store motivation til at aflægge Fredericia Vold et besøg kunne tiltrækkes. Derfor blev der kigget på hvad stedet i forvejen byder på og hvad der “mangler” i forhold til at at tiltrække en bred skare af mennesker. Dette mål er efter gruppens egen opfattelse nået med det installationskoncept der er blevet udviklet.

Det første underspørgsmål, “Hvorledes løses problematikken omkring manglende strøm på Fredericia Vold?” besvares ved at sætte solceller på toppen af installationskonceptet altså spille væggen. Det andet underspørgsmål, “Hvordan går den valgte prototype Fredericia Vold mere tiltrækkende?” besvares således; gennem mulighed for fysisk aktivitet og dermed større udfoldelsesmuligheder knyttet til stedet. Det tredje underspørgsmål, “Hvilken målgruppe skal udstillingen appellere til?” besvares ved at tage udgangspunkt i hovedspørgsmålet. Svaret på dette er at målgruppen er ret bred, men holder sig umiddelbart inde for de10-50-årige med en eller anden form for spilleglæde.

 

Prototypen blev udarbejdet af:

Kevin Hansen              Line Nikolajsen              Mathias Tegner              Philip Thang