RING TIL FORTIDEN

Ring til fortiden er en app, som giver dig en mulighed for at ringe til soldater fra fortiden. Soldater giver dig nogle tips, som vil hjælpe dig i at finde resten af de manglende soldater. Hvis du svarer rigtig på soldatens spørgsmål, får du tips om, hvor du kan finde den næste soldat. Du vinder, når du finder alle soldater.

Vi har fundet ud af at vores ide er realistisk, og at vi er kommet frem til et produkt, som både gør oplevelsen på Fredericia Vold mere underholdende og tiltrækkende for udefrakommende samtidig med, at vi respekterer at volden er fredet, i og med at vores installationskoncept ikke skal sættes op på volden. Da det ikke var muligt at installere noget på voldene, brugte vi denne begrænsning til at gøre os mere fokuseret og målrettet. Vi fandt ud af at vores målgruppe godt kunne lide historie, prøve nye ting, bevæge sig, blive belønnet og var faktisk glade for både at læse og lytte. Hvilket endte med at blive et altafgørende aspekt for vores endelige koncept. Vores produkt kom dog ikke til at repræsentere alle tidsperioderne så godt, som vi havde håbet på, primært pga. problemer med at finde information og billeder fra før 1900 tallet. Vores ide kan forbedre de besøgendes oplevelse på Fredericia på flere områder. De vil kunne få en mere personlig forståelse for soldater i byen. Vores ide vil medvirke til at få Fredericias borgerne, men ligeledes udefrakommende besøgende mulighed for at komme ud og røre sig, være sociale og lære noget om stedet på samme tid. Med vores app står alle muligheder åbne for videreudvikling og man kan bruge den på flere måder som den allerede er. Man kan f.eks. udvikle flere tidsperioder på. Der er også mulighed for at bruge spillet socialt ved at konkurrere om hvem der finder flest soldater først, eller hvem der får det flotteste billede/diplom.

 

Prototypen blev udarbejdet af:

Amalie Alexandra Gregersen             Christian Kjer Bang             Sofie Amalie Feldborg    Stefan Laier Bernkilde