banner

Om Erhvervsakademiets videregående uddannelser


På Erhvervsakademiet Lillebælt kan du tage to typer videregående uddannelser på fuldtid.

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelserne er videregående uddannelser, hvor du både får teoretisk viden og praktiske udfordringer. De fleste erhvervsakademiuddannelser er 2-årige.

For at blive optaget på uddannelserne skal du enten have en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Få et overblik over vores erhvervsakademiuddannelser her.

Professionsbacheloruddannelser

En professionsbacheloruddannelse (Pba.) består af både teoretisk og praktisk undervisning, hvor den praktiske del foregår som praktikophold i en virksomhed.

En del professionsbacheloruddannelser varer 1½ år, og kan tages som overbygninger på erhvervsakademiuddannelser. Andre professionsbacheloruddannelser er samlede forløb på 3½-4 år.

Vil du være professionsbachelor? Få et overblik over vores professionsbacheloruddannelser her.


Virkelighedsnær undervisning

Erhvervsakademiets uddannelser er alle professionsbaserede. Det betyder, at uddannelserne udvikles og vedligeholdes i tæt samarbejde med erhvervslivet. Til forskel fra de fleste universitetsuddannelser er der på alle erhvervsakademiets uddannelser indbygget obligatorisk praktik. Gennem denne virksomhedskontakt sikres du reel indsigt i, hvordan tingene sker i "den virkelige verden". Ligesom du får erfaring med, hvordan det er at arbejde inden for det fagområde, du har valgt at uddanne dig i.

Som studerende får du i løbet af din studietid på erhvervsakademiet indgående kendskab til erhvervslivet, hvor du i undervisningen udfordres med projekter hvor du får prøvet din teori af i praksis. Dette foregår f.eks. gennem problemløsning –og innovationscases for konkrete virksomheder eller med besøg af gæsteforelæsere eller andre typer af virksomhedssamarbejde.

Praktikperioderne varierer i længde, alt efter hvilken uddannelse du vælger. Den nære tilknytning til virksomhederne gør ikke at uddanelserne er på lavere niveau - tvært imod. F.eks. er en professionsbachelor på samme niveau som en universitetsbachelor - men en professionsbachelor har oveni de 3 års studie også et halvt års praktik. På den måde får du en meget mere virkelighedsnær læring, ligesom du allerede gennem dit uddannelsesforløb får knyttet kontakter til erhvervslivet, som måske kan være med til at give dig job, når du er færdig.

Oversigt over alle Erhvervsakademiet Lillebælts fuldtidsuddannelser.