banner

Pba. i Innovation og entrepreneurship

Pba. i innovation og entrepreneurship: Hvis du drømmer om egen virksomhed eller arbejde inden for innovation

 

På kun 1½ år udvikler du dig til at blive en stærk entreprenør og forandringsagent ved at få værktøjer til at føre dine idéer ud i livet. Dine værktøjer består både i at kunne arbejde kreativt og idéskabende samtidig med, at du også styrkes i at planlægge, strukturere og koordinere.

Uddannelsen gør dig i stand til at etablere og ikke mindst udvikle din egen virksomhed. Du vil også kunne varetage opgaver inden for innovation, produktudvikling og forandringsprocesser i allerede etablerede virksomheder.

Som færdiguddannet professionsbachelor i innovation og entrepreneurship fra Erhvervsakademiet Lillebælt bliver du en stærk medspiller.

Uddannelsen er international. Det betyder, at al undervisning foregår på engelsk. Uddannelsen udbydes både i Odense og Vejle.

Læs om uddannelsen på engelsk her.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Studiet består af tre semestre med en obligatorisk fællesdel, en specialeretningsdel samt en praktik-og bacheloropgavedel:


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Uddannelsen er et 1½-årigt fuldtidsstudie. Det betyder, at du må forvente fremmøde og lektioner alle hverdage. Det forløber over tre semestre svarende til 90 ECTS-point. Hvert semester er et afgrænset og afsluttet forløb med egne prøver og eksamener.

Studiet består overvejende af temaorienterede projektarbejder, workshops og camps. Derudover er der skriftlige opgaver og diverse aktiviteter i forbindelse med undervisningen som for eksempel gæsteforelæsninger og praktik. Alle temaer og workshops bygger på samarbejder med eksterne virksomheder eller cases. Det forventes derfor af dig, at du møder velforberedt op og deltager aktivt i de mange aktiviteter, studiet byder på.          

1. semester

1. semester er en obligatorisk fællesdel og består af følgende områder:

 • Business Propostion
 • Kreative og innovative processer
 • Videnskabsteori og metode
 • Projektledelse og netværk
 • Virksomhedsdrift

Gennem arbejdet med disse temaer lærer du at se muligheder, føre dem ud i livet og skabe fremdrift for dem. Desuden giver vi dig værktøjerne til at lede en nystartet virksomhed og udvikle den til en virksomhed i vækst. Endeligt udstyrer vi dig med nogle generelle faglige forudsætninger for at kunne drive forandrings- og udviklingsprojekter enten i egen eller eksisterende virksomhed.

2. semester

2. semester består dels af obligatoriske fællesfag, dels af en specialeretningsdel i form af valgfag. Semestret indeholder følgende temaer:

 • Vækst
 • Forandringsledelse
 • Videnskabsteori og metode
 • Valgfag

På dette semester lærer du at planlægge, koordinere og handle på de strategiske vækstmuligheder, der findes for din egen eller en eksisterende virksomhed. Vi fordyber os i ledelsesperspektivet, og hvad en vækstvirksomhed kræver i forhold til økonomi, personalehåndtering og evt. etablering af en bestyrelse.

I den valgfri specialeretning kan du specialisere dig i den retning, du har interesse i. Du er derfor selv med til at definere, hvilke valgfag der er relevante. Et eksempel på tilbudte valgfrie uddannelseselementer er:

 • Oplevelsesøkonomi
 • Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab
 • E-commerce
 • DEMOLA - Intraprenørskab

Undervisningen i valgfag består af tre elementer: Undervisning, studiekreds og projektarbejde.

På 2. semester kan du endvidere deltage i at planlægge og gennemføre en studietur til udlandet.

3. semester

På uddannelsens sidste semester fortsætter specialiseringsdelen. Nu skal du afprøve dine evner i praksis gennem praktik i egen virksomhed eller hos en eksisterende innovativ virksomhed. Du skal selv finde din praktikplads.

Din praktik afsluttes med en skriftlig bachelor-rapport.

BEMÆRK: Hvis du søger ind i Odense via denne side, søger du ind på det danske hold. Hvis du har engelskkompetencer svarende til Engelsk B kan du også vælge at søge ind på det internationale hold via vores engelske hjemmeside. Søger du ind i Vejle søger du ind på et internationalt hold, hvor undervisningen foregår på engelsk. Her gælder også, at du har engelskkompetencer svarende til Engelsk B.

Adgangskrav


Alle tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser, for eksempel:

 • Autoteknolog
 • Byggetekniker
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • El-installatør
 • Markedsføringsøkonom
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • IT-teknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Multimediedesigner
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom
 • VVS-Installatør
 • Automationsteknolog
 • Byggekoordinator

Adgang med udenlandsk uddannelse
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en teknisk eller merkantil Erhvervsakademiuddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Antal studiepladser

Odense
På det danske hold i Odense er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

Det danske hold i Odense bliver kun oprettet, hvis der er mere end 20 kvalificerede ansøgere.

Vejle
På det internationale hold i Vejle optager vi i alt 25 studerende ved sommeroptaget 2018.

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Du får svar på din ansøgning den 4. juli via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Susanne Bøg Mortensen (Odense) eller Kirsten Stürup (Vejle).

Karrieremuligheder

Dine fremtidsmuligheder med en pba. i innovation og entrepreneurship ligger naturligt inden for iværksætteri, innovation og projektledelse.

Du bliver i stand til at etablere og drive din egen virksomhed eller indgå i udviklings- og forandringsprojekter for allerede eksisterende virksomheder – f.eks. i en R&D-afdeling.

Typiske jobtitler er:

 • Projektleder
 • HR-konsulent
 • Forandringsagent

Se nedenstående videoer og få et indblik i, hvilke karrieremuligheder du har både under og efter endt uddannelse:

Mød Frederik og Lukas, der under deres studie har startet deres egen virksomhed

Mød Trine, der arbejder ved Ungdommens Røde Kors

Klik her og se flere videoer om dine karrieremuligheder (på engelsk).

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU-ansøgning:

Odense:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Vejle:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Boulevarden 25

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb og afslutningsprojekt.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet.

Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe.

Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk.

Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke.

Bygningskonstruktør (pba.) og byggetekniker: Vi har et samarbejde med boghandlen på SDU.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?
Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges. Hvis du skal ind på bygningskonstruktøruddannelsen skal du dog vente med at købe dine bøger til efter introugen, hvor dine undervisere vil gennemgå din bogliste med dig. Tjek evt. vores Facebookgruppe 'EAL brugte studiebøger', som ligger under vores Facebookside www.facebook.com/ealdk.
Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?
Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.
Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?
Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle.
Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?
Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør eller multimediedesigner. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.
Hvor kan jeg parkere min cykel?

På vores adresser i Odense og Vejle er der enten cykelkælder eller cykelstativer, som du kan benytte.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?
De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.
Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?
Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 16.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.
Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?
Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.
Hvilke aktiviteter er planlagt i introugen?

Typisk vil det være en blanding af sociale aktiviteter (teambuilding), praktiske aktiviteter (introduktion til Fronter, bibliotek m.v.) samt undervisning. Mange uddannelser offentliggør introprogrammet her på hjemmesiden under den relevante uddannelse, så snart det er klar. Orientér dig under Download på udannelsessiden.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?
Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.
Er der gratis parkering?

Ja, men parkeringsforholdene er forskellige i hhv. Odense og Vejle. Se mere om parkering i Odense her og i Vejle her.

Er der undervisningsfri i påskeugen?
Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.
Hvornår kan jeg se mit skema?

De fleste uddannelser lægger et introprogram for de første dage ud her på hjemmesiden. Skemaet for den efterfølgende periode får du adgang til, når du modtager et login til Fronter en af de første dage på studiet.

Hvornår har vi sommerferie?
Tjek aktivitetskalenderen på Fronter for at se ferie- og eksamensperioder.
Hvornår starter mit studie?
Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.
Hvordan får jeg mit studiekort?
Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.
Er det obligatorisk at tage med på studietur?

Som udgangspunkt er det frivilligt at tage på studietur, men på enkelte uddannelser er det obligatorisk. Se nærmere i studieordningen, som du finder her på hjemmesiden under den valgte uddannelse.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?
Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:
Er der undervisningsfri i vinterferien?
Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Handelsøkonom
Vil du gerne opbygge kompetencer indenfor indkøb-, salgs- eller detailhandelsledelse? Læs om uddannelsen her.
banner
Markedsføringsøkonom
Vil du være en attraktiv medspiller og en værdsat planlægger af virksomheders markedsføringsaktiviteter?
banner
Pba. i international handel og markedsføring
Vil du kunne varetage praksisnære og komplekse opgaver indenfor salg og markedsføring i et internationalt perspektiv?
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder
Story
Sommeroptag 2018
Sommeroptag 2018