banner

Pba. i Jordbrugsvirksomhed

Pba. i jordbrugsvirksomhed er for dig, der har lyst til at arbejde med dyr, natur, miljø eller økonomi i relation til jordbrugsområdet.

Pba. i jordbrugsvirksomhed er en overbygning på 1½ år til jordbrugsteknologuddannelsen, hvor du oparbejder grundlæggende kompetencer inden for analyse, planlægning, udvikling og kommunikation samt en særlig kompetenceprofil inden for biologiske, fysiologiske, miljømæssige, jordbrugsøkonomiske samt juridiske felter. Du bliver du i stand til at varetage komplekse problemstillinger på højt niveau i både ledelses- og rådgivningsstillinger. Med en viden inden for det biologiske såvel som det økonomiske opmråde, bliver du en medarbejder, der kan matche det udfordrende marked, og som samtidig kan bidrage til udvikling og fremdrift på jordbrugsmarkedet.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Pba.i jordbrugsvirksomhed foregår over tre semestre af hver 20 ugers varighed. Uddannelsen indeholder en række obligatoriske fællesfag, et selvvalgt studieretningsfag samt specialefag indenfor ét af tre områder. Sidste semester består af 10 ugers virksomhedspraktik samt et afsluttende bachelorprojekt, hvor du kan målrette dit arbejde til det, du brænder mest for.

De obligatoriske fællesfag udstyrer dig med grundlæggende kompetencer indenfor områder såsom metode, projektledelse samt kommunikation, målrettet dét område, uddannelsen henvender sig til.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Studieretninger

Du skal vælge studieretning inden for enten biologi eller økonomi. Biologi giver mulighed for valg mellem husdyr og miljø, mens økonomi beskæftiger sig med virksomhedsdrift og ledelse.

Inden for hver studieretning udbydes en række valgfrie specialefag, der er tilpasset aktuelle forhold i erhvervet.

Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelse

 • Jordbrugsteknolog

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til dansk jordbrugsteknologuddannelse.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået prøve i dansk 3 med mindst 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse på samme eller højere niveau inden for de sidste 6 år, f.eks. en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads.

To studieretninger

På uddannelsen er der to studieretninger Biologi og Økonomi. De ansøgere, der kan optages, vil blive kontaktet før studiestart med henblik på at vælge studieretning. Der skal være mindst 6 ansøgere til en studieretning, for at den bliver oprettet.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Ansøgningsfrister

Statsborgere fra ikke-EU lande: 15. marts kl. 12.00
Statsborgere fra EU-lande, herunder de nordiske lande: 1. juli kl. 12.00

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Hanne Søndergaard.

Karrieremuligheder

Som professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed har du en bred vifte af karrieremuligheder i både danske og internationale virksomheder eller organisationer.

Du vil typisk finde job i:

 • Private rådgivende virksomheder
 • Forsøgs- og forskningsvirksomheder
 • Entreprenør- og anlægsvirksomheder
 • Offentlige virksomheder såsom kommuner og styrelser

Indenfor jobområder såsom:

 • Rådgivning og salg
 • Ledelse
 • Undervisning
 • Forvaltning

Videreuddannelse

 • Have og parkingeniør på Skovskolen (via individuel vurdering)

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU-ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før 

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Bolig

Du har mulighed for at leje et værelse på Dalum Landbrugsskole - læs mere om tilmelding til et værelse her.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?

Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges.

Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?

Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?

Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle:

Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?

Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?

De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?

Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 15.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.

Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?

Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?

Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.

Er der undervisningsfri i påskeugen?

Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.

Hvornår har vi sommerferie?

Hele juli måned er undervisningsfri. Se i semesteroversigten for din uddannelse, hvornår du starter igen efter sommerferien.

Hvornår starter mit studie?

Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.

Hvordan får jeg mit studiekort?

Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?

Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:

Er der undervisningsfri i vinterferien?

Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Jordbrugsteknolog
Vil du kvalificere dig til at arbejde med formidling, rådgivning, produktion, udvikling og ledelse inden for jordbrug, natur og miljø?
Story
a
Uddannelsen i praksis
Story
a
Godt fællesskab
Story
a
Dine internationale muligheder