banner

Pba. i Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

Pba. i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi er for laboranter og procesteknologer, der ønsker at hæve deres professionelle kompetencer.

Pba. i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi er en 1½-årig overbygning til laborantuddannelsen og procesteknologuddannelsen. Uddannelsen sigter mod at uddanne bachelorer, der selvstændigt kan tilegne sig og imple­mentere faglig viden i projekter samt formidle disse projekters teoretiske og praktiske indhold til og imellem andre faggrupper.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Uddannelsen er sammensat af følgende elementer:

Obligatorisk fællesdel 30 ECTS           

 • Naturvidenskabelige basisfag
 • Kvalitetssikring
 • Projektstyring
 • Forsøgsplanlægning

Specialedel 30 ECTS

Du får mulighed for faglig fordybelse og specialisering inden for ét af følgende to områder:

 • Laboratorieteknologi  
  • Laboratorieteknik
  • Analyseprincipper
  • Kemiteknologi
  • Bioteknologi
 • Fødevareteknologi
  • Produktteknologi
  • Produkthygiejne
  • Fødevarelovgivning
  • Fødevareudvikling

Virksomhedspraktik  15  ECTS

Under virksomhedsdelen skabes der sammenhæng mellem teori og praktiske kundskaber. Der arbejdes f.eks. med projekt– og udviklingsarbejde, observation, rotation og udførelse af konkrete opgaver.

Bachelorprojekt  15 ECTS

I bachelorprojektet demonstrerer du din opnåede kompetence og professionalisme indenfor dit fagområde. Der arbejdes selvstændigt med en problemstilling indenfor det valgte specialeområde. Bachelorprojektet gennemføres i samarbejde med en relevant virksomhed og inddrager erfaringer samt kompetencer fra virksomheden.

Adgangskrav

Erhvervsakademiuddannelser

 • Laborant
 • Procesteknolog

Adgang med udenlandsk uddannelse
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til dansk adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået prøve i dansk 3 med mindst 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Ny lov om dobbeltuddannelse

Fra 1. januar 2017 kan du ikke optages på denne uddannelse, hvis du i forvejen har afsluttet en videregående uddannelse på samme eller højere niveau inden for de sidste 6 år, f.eks. en Bachelor-uddannelse eller en Kandidat-uddannelse. Du kan dog søge om dispensation, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge din tidligere uddannelse. Du søger om dispensation sammen med din ansøgning ved at vedhæfte et brev og eventuel dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2017 optager vi 12 studerende i Odense.

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation

To studieretninger

På uddannelsen er der to studieretninger Laboratorieteknologi og Fødevareteknologi. De ansøgere, der kan optages, vil blive kontaktet før studiestart med henblik på at vælge studieretning. Der skal være mindst 6 ansøgere til en studieretning, for at den bliver oprettet.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Ansøgningsfrister

Statsborgere fra ikke-EU lande: 15. marts kl. 12.00
Statsborgere fra EU-lande, herunder de nordiske lande: 1. juli kl. 12.00

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Hanne Søndergaard.

Karrieremuligheder

Du vil typisk finde job i virksomheder, der beskæftiger sig med:

 • Naturvidenskabelig forskning og udvikling
 • Fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
 • Kemiske og farmaceutiske produkter

Du vil også kunne beskæftige dig med undervisning.

Du vil ofte komme til at indgå i samarbejds- og projektstyringsfunktioner på tværs i organisationen samt foretage systematiske overvejelser i forbindelse med planlægning, udvikling, udførelse, dokumentation og kvalitetssikring.

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU-ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt. 

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet. Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe. Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk. Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke. Serviceøkonom: Der bliver sendt boglister til studenterboghandelen på Syddansk Universitet, hvor du herefter kan bestille dine bøger.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?

Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges.

Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?

Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?

Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle:

Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?

Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?

De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?

Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 15.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.

Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?

Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?

Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.

Er der undervisningsfri i påskeugen?

Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.

Hvornår har vi sommerferie?

Hele juli måned er undervisningsfri. Se i semesteroversigten for din uddannelse, hvornår du starter igen efter sommerferien.

Hvornår starter mit studie?

Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.

Hvordan får jeg mit studiekort?

Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?

Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:

Er der undervisningsfri i vinterferien?

Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Laborant
Vil du blandt andet være med til at sikre, at fødevarerne indeholder det, der står på deklarationen, og at drikkevandets kvalitet er i orden?
banner
Procesteknolog
Vil du arbejde med sundhed, fødevaresikkerhed, produktudvikling og kemi? Så læs mere om uddannelsen og muligheder her.
Story
a
Uddannelsen i praksis
Story
a
Dine internationale muligheder
Story
a
Sommeroptag 2017