banner

Serviceøkonom

Serviceøkonom er for dig, der drømmer om at planlægge events, udvikle turisme- og oplevelsesøkonomi og være med, hvor tingene sker.

Som serviceøkonom er du en central person, hvad enten du vælger at arbejde inden for hotel-og restaurationsbranchen, turisme eller eventområdet.

Du kan varetage mange jobs. Du er ofte i dialog med kunder, og din dag går med planlægning og organisering af serviceydelser. Du koordinerer og administrerer på alle niveauer og arbejder på tværs af kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige grænser især inden for administrative, økonomiske og markedsføringsmæssige områder.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.  

I Vejle vil undervisning kun foregå på engelsk ved vinteroptaget 2016.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

På Erhvervsakademiet Lillebælt kan du vælge mellem fem specialer: 

Uddannelsen er delt op i en fællesdel og en specialedel.

 


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

I starten af 1. semester vælger du specialefag, som er gennemgående på de tre første semestre. Specialefaget skal indgå i det afsluttende eksamensprojekt.

På 3. semester er der indlagt et tre måneders praktikophold i en virksomhed.

Den fælles del af uddannelsen består af fag som ledelse, innovation, forretningsudvikling, økonomi, servicemanagement, marketing, jura samt kommunikation og kultur.

Undervisningen er inddelt i fem overordnede emneområder:

 • Metode - herunder videnskabsteori og metode samt analyse 
 • Servicebranchen - herunder branchekendskab, servicemanagement og kunderelationer og servicejura 
 • Organisation - herunder projektledelse, organisation samt HR 
 • Planlægning -  herunder forretningsudvikling, kreativitet og innovation, strategisk planlægning, servicemarketing, erhvervsøkonomi samt global serviceøkonomi 
 • Kommunikation - herunder (på engelsk) forretningskommunikation og netværk samt interkulturel kompetence

Din samlede viden fra uddannelsens forskellige fag inddrages i arbejdet med cases og problemstillinger fra branchen. På uddannelsen gennemføres et udviklingsprojekt og et tværfagligt projekt undervejs, og til sidst demonstrerer du, at du kan binde det hele sammen i hovedopgaven, som du skriver i relation til en virksomhed.

Læs mere om uddannelsen i studieordningen under 'download'.

Adgangskrav

Gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX)

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller Virksomhedsøkonomi C.

Erhvervsuddannelser:

 • Bager (trin 2)
 • Bager og konditor (trin 2)
 • Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
 • Detailslagter (med specialer)
 • Eventkoordinatoruddannelsen (gammel ordning: trin 2)
 • Eventkoordinator
 • Generel kontoruddannelse
 • Gastronom (med specialer)
 • Handelsuddannelse (med specialer)
 • Konditor (trin 2)
 • Kontoruddannelse (med specialer)
 • Receptionist
 • Tjener (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved vinteroptaget 2017 optager vi 40 studerende i Odense og 35 studerende i Vejle. Ved sommeroptaget 2017 optager vi 80 studerende i Odense og 35 studerende i Vejle. Ud af disse optager vi 50% i Kvote 1 og 50% i Kvote 2.

Kvote 1

I Kvote 1 bliver du alene vurderet på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale uddannelse.

Du bør søge i Kvote 1, hvis:

 • Du afslutter en gymnasial uddannelse umiddelbart før ansøgningsfristens udløb
 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et højt gennemsnit. Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit

Kvote 2

I Kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Du bør søge i Kvote 2, hvis:

 • Du har afsluttet en gymnasial uddannelse med et lavt gennemsnit
 • Du ikke har afsluttet en hel gymnasial uddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du afslutter eller har afsluttet en adgangsgivende Erhvervsuddannelse
 • Du har afsluttet en anden Erhvervsuddannelse end en af de direkte adgangsgivende og du søger om individuel kompetencevurdering
 • Du har ikke afsluttet en Erhvervsuddannelse, og du søger om individuel kompetencevurdering

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Optagelsesområdenummer

Odense: 86110

Vejle: 86130

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Ansøgningsfrister

Kvote 2: 15. marts Kl. 12.00

Kvote 1: 5. juli Kl. 12.00

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Vinter

I 2017 opretter vi et vinterhold i Odense og Vejle med studiestart 1. februar 2017. Du kan søge ind på vinterholdet via denne hjemmeside fra cirka midt september og indtil 5. december 2016.

BEMÆRK: Vinterholdet i Vejle er åbent for ansøgninger fra både danske og internationale studerende. Derfor vil undervisningssproget være engelsk, dog med mulighed for at gå til eksamen på dansk. Danske ansøgere skal have bestået Engelsk B eller tilsvarende for at kunne optages.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Kirsten Stürup (Vejle) eller Susanne Skov Nielsen (Odense).

Karrieremuligheder

Eksempler på jobtitler for serviceøkonomer er:

 • Eventkonsulent
 • Servicekonsulent
 • Konceptudvikler
 • Konferencekoordinator
 • Udviklingskonsulent
 • Projektmedarbejder
 • Salgskonsulent
 • Aktivitetschef
 • Turistchef
 • Restaurantchef
 • Receptionschef

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Til studerende der skal læse i Odense

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1 

Til studerende der skal læse i Vejle

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Boulevarden 25, Vejle

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt. 

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?

Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges.

Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?

Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?

Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle:

Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?

Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?

De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.

Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?

Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 15.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.

Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?

Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?

Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.

Er der undervisningsfri i påskeugen?

Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.

Hvornår har vi sommerferie?

Hele juli måned er undervisningsfri. Se i semesteroversigten for din uddannelse, hvornår du starter igen efter sommerferien.

Hvornår starter mit studie?

Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.

Hvordan får jeg mit studiekort?

Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?

Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:

Er der undervisningsfri i vinterferien?

Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Sport Management (Pba.)
Vil du gerne organisere indenfor f.eks. idræt, strategi eller sport marketing? Så er Sport Management måske for dig.
banner
Pba. i international hospitality management
Vil du varetage praktiske og komplekse opgaver inden for ledelse, markedsføring og drift, med f.eks. oplevelsesøkonomi?
banner
Markedsføringsøkonom
Vil du være en attraktiv medspiller og en værdsat planlægger af virksomheders markedsføringsaktiviteter?
banner
Handelsøkonom
Vil du gerne opbygge kompetencer indenfor indkøb-, salgs- eller detailhandelsledelse? Læs om uddannelsen her.
banner
Logistikøkonom
Vil du indtage en central rolle i planlægning, koordinering og styring af virksomhedens vare-, informations- og pengestrømme?
banner
Pba. i innovation og entrepreneurship
Vil du være en stærk entreprenør og forandringsagent og få værktøjer til at føre dine ideer ud i livet? Så læs mere her.
Story
a
Dine internationale muligheder
Story
a
Optag 2017