banner

Udmeldelse


Går du med overvejelser om at melde dig ud af din uddannelse, er det altid en god idé at kontakte din studievejleder og få en uforpligtende samtale om dine tanker og overvejelser, inden du melder dig ud. Måske kan du i fællesskab med studievejlederen finde en anden løsning, som passer dig bedre.

Ønsker du efter samtalen med studievejlederen forsat at afbryde din uddannelse uden at færdiggøre den, er der nogle forhold, du skal være opmærksom på.

Hvad skal du gøre?

Du kan udmelde dig ved at udfylde denne blanket.

Hvis du ikke allerede har talt med en studievejleder, så vil du blive kontaktet af én telefonisk. Herefter vil studiesekretæren på din uddannelse melde dig ud, din SU vil blive stoppet, og du vil modtage et brev som bekræftelse på din udmeldelse. Din udmeldelse er gældende fra den dato, du har indsendt udmeldelsesblanketten.

Ønsker du vejledning om andre videregående uddannelser, kan du kontakte Studievalg.

Du kan få dokumentation for eventuelt beståede fag hos studiesekretæren på erhvervsakademiet eller ved at udskrive dokumentationen selv fra selvbetjening.eal.dk.

Genindskrivning

Fortryder du, at du har udmeldt dig, og ønsker du at blive genindskrevet på den samme uddannelse, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på.

Du kan tidligst søge om genindskrivning 5 måneder efter, at du har meldt dig ud af uddannelsen, og du kan kun blive genindskrevet, hvis der er ledige pladser. Det er uddannelseschefen/-lederen, der vurderer, om der er ledige pladser på den uddannelse, du ønsker at starte på. Du kan kontakte studievejlederen for at høre, hvilke muligheder du har.

Bliver du genindskrevet på uddannelsen, vil du altid blive indskrevet på den nyeste studieordning. Det kan betyde, at du muligvis ikke kan få fuld merit for alle de fag, du har bestået på uddannelsen, inden du meldte dig ud.

Ønsker du at blive genindskrevet på samme uddannelse, som du har udmeldt dig fra, og har du endnu ikke bestået nogle prøver på uddannelsen, skal du søge om optagelse på ny via optagelse.dk (ved sommeroptaget) eller via erhvervsakademiets ansøgningsskema (ved vinteroptaget). Du vil blive vurderet på lige fod med alle andre ansøgere, og er der deltagerbegrænsning på uddannelsen, er du ikke garanteret optagelse.

Er du blevet udmeldt af Erhvervsakademiet?

Er du blevet udmeldt af erhvervsakademiet, fordi du f.eks. har opbrugt alle dine eksamensforsøg, skal du søge om dispensation, inden du kan blive genindskrevet. Det er dog altid en god idé at kontakte studievejlederen for mere information, inden du søger.